LIQUIDSTORE
Telefonické objednávky
034 66 474 35
×
 x 

Prázdny košík
Prázdny košík

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Kvatrofin s. r. o. Lichardova 10 Skalica 909 01 Slovenská republika

IČO: 36232254 SK DIČ: 2020185464

Kontaktné údaje:

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Telefón: +421 34 66 474 35

1. Úvod

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom v súvislosti s prevádzkou e-shopu https://www.vlasovakura.sk (ďalej len „e-shop“).

2. Získavanie a spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa bydliska
 • Kontaktné údaje: emailová adresa, telefónne číslo
 • Demografické údaje: vek, pohlavie
 • Údaje o objednávkach: história objednávok, fakturačné údaje, platobné údaje
 • Komunikácia s prevádzkovateľom: záznamy o telefonickej komunikácii, emailovej komunikácii, online chatu

Prevádzkovateľ získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • Pri registrácii v e-shope
 • Pri uzatvorení objednávky v e-shope
 • Pri kontaktovaní prevádzkovateľa (email, telefón, online chat)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

 • Plnenie zmluvy: vybavenie objednávky, dodanie tovaru, fakturácia
 • Zákaznícky servis: riešenie reklamácií, sťažností, otázok
 • Marketingové účely: zasielanie newsletterov, obchodných ponúk
 • Zlepšovanie služieb: analýza návštevnosti e-shopu, personalizácia obsahu

3. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania, maximálne však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov nasledovné práva:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť písomnou formou na adrese prevádzkovateľa alebo emailom na [e-mailová adresa bola odstránená].

5. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje dotknutých osôb pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, zmenou alebo zničením. Prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 22. februára 2024. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek aktualizovať.

Dôležité odkazy

 • Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.
 • Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)
 • Webová stránka Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/sk/

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na jeho kontaktných údajoch uvedených v bode 1. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Dodatočné informácie

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje aj na iné účely, ako sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. V takom prípade bude prevádzkovateľ informovať dotknutú osobu o týchto účeloch a o jej právach v súvislosti so spracovaním jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa. Spolupráca so sprostredkovateľom bude upravená zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá bude obsahovať všetky záruky na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny, t.j. do krajiny mimo EÚ/EHP. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný len v súlade s GDPR a s príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 22. februára 2024. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek aktualizovať.

Verzia

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú v platnosti od verzie 1.0 zo dňa 22. februára 2024.

O nás

sample

Na Slovensku úspešne podnikáme už od roku 1999. Produktová rada SALON TEXTURES ako účinný prípravok proti vypadávaniu vlasov a ako podpora rastu vlasov má dlhoročnú tradíciu. Dôkazom je množstvo spokojných zákazníkov, ktorí prípravky proti padaniu vlasov u nás opakovane nakupujú už celé roky.

Kontaktujte nás

sample
034 66 474 35

sample
kvatrofin(zavináč)vlasovakura.sk

Lichardova 10
909 01 Skalica

Slovenská republika